KK-T JDK i PTTK zapraszają na ścieżki Pogórza Rożnowskiego

Wycieczkę „Malowniczymi ścieżkami Pogórza Rożnowskiego” pod przewodnictwem Tomasza Wrony, organizują wspólnie – w niedzielę, 5 czerwca br. – Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Jasło.

Pogórze Rożnowskie stanowi część Pogórza Karpackiego. Jest to urokliwy zakątek rozciągający się pomiędzy Dunajcem a rzeka Białą. Sąsiaduje z Beskidem Niskim, Pogórzem Ciężkowickim i Pogórzem Wiśnickim. Charakteryzuje się mnóstwem malowniczych wzniesień rozczłonkowanych przez doliny potoków zasilających te dwie rzeki oraz fantazyjnymi formami skalnymi.

W ten ciekawy, nieodległy od Jasła zakątek Polski miłośników zwiedzania ojczyzny zapraszają KK-T JDK i jasielskie PTTK. Około 15-kilometrowa, 5-godzinna trasa dla średnio zaawansowanych piechurów poprowadzi z Pławnej przez Bruśnik, Bukowiec, Jamną, Siekierczynę do Jastrzębiej.

Pławna – miejscowość w dolinie rzeki Białej, której atrakcją jest Diable Boisko(360 m n.p.m.). Jest to fantastycznie wykształcona forma skalna, która sprawia wrażenie wrót, uznana w 2004 roku za pomnik przyrody.

Bruśnik – wieś, w której na wzniesieniu Styrki (420 m n.p.m.) znajduje się 23-metrowa, turystyczna wieża widokowa.

Bukowiec – miejscowość w centralnej części Pogórza Rożnowskiego w dużej części porośnięta lasem, znana z rezerwatu „Diable Skały” (zespół skałek z piaskowca ciężkowickiego o ciekawych formach baszt, murów i grzybów).

Jamna (530 m n.p.m.) – szczyt w centralnej części Pogórza Rożnowskiego na którym stoi kościół Matki Bożej Niezawodnej Nadziei; miejsce historyczne związane z II wojną światową, węzeł szlaków turystycznych.

Siekierczyna – wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice, w której – w lesie – można obejrzeć trzy ostańce zwane Wieprzek, będące pomnikiem przyrody, zbudowane z piaskowca ciężkowickiego.

Jastrzębia – miejscowość, w której znajduje się m.in. Muzeum Etnograficzne „Graciarnia”, ze zbiorami eksponatów związanych z dawnym życiem mieszkańców Pogórza Ciężkowickiego.

***

Koszt wycieczki: 80 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi – 70 zł).

Termin: 5 czerwca (niedziela); wyjazd sprzed budynku JDK godz. 8.00, powrót około 21.00.

Program wycieczki uwzględnia ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: tel. 514 284 625.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub innych przyczyn od niego niezależnych.

er