KK-T JDK i PTTK zapraszają do Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

Wycieczka organizowana 26 marca br. (niedziela) przez Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Jaśle  powiedzie do Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Park ten leży w południowej części Pogórza Strzyżowskiego i południowo-zachodniej części Pogórza Dynowskiego. Obejmuje większość charakterystycznego pasa wzniesień z przełomem Wisłoka, zwanym Bramą Frysztacką.

Uczestnicy wycieczki przejdą, pod przewodnictwem Józefa Kaczora, około 8-kilometrową, łatwą trasą prowadzącą przez tereny zamieszkiwane niegdyś przez rusińską mniejszość etnograficzną, zwaną przez Łemków Zamieszańcami. Szlak wiódł będzie z Oparówki przez Czarnówkę (492 m n.p.m.) w paśmie Jazowej i Rezerwat Herby (469 m n.p.m.) do Wiśniowej.

Oparówka, to wieś znana z murowanej cerkwi grecko-katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, użytkowanej obecnie jako kościół rzymsko-katolicki, licznych kapliczek przydrożnych, ocalałych domostw oraz starych cmentarzy z nagrobkami będącymi świadectwem kunsztu mieszkającej tu przed laty ludności rusińskiej.

Rezerwat „Herby” obejmuje najwyższe pasmo Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. W szczytowej partii malowniczych wzniesień znajdują się liczne skałki piaskowców istebniańskich zwane „Herbami”. Wschodnia część rezerwatu położona jest na Pogórzu Dynowskim zaś zachodnia obejmuje obszar Pogórza Strzyżowskiego.

Wiśniowa jest niewielką miejscowością nad Wisłokiem, znaną z pięknego, zabytkowego Zespołu Pałacowo Dworskiego i Folwarcznego rodziny Mycielskich, z zabudowaniami z przełomu XVII i XVIII w. W zespole oprócz kompleksu pałacowego są też m.in.: park z wieloma pomnikami przyrody i kaplica grobowa Mycielskich.

***

Termin wyjazdu: 26 marca (niedziela), godz.9.00, sprzed budynku JDK; powrót około godz.19.00.

Koszt wyjazdu: 60 zł, (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny, Honorowi Dawcy Krwi – 55 zł).

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: tel. 514 284 625.

W programie: niedzielna msza św. o godz.10.00 w zabytkowej świątyni pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oparówce; ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce (prowiant własny).

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do posiadania ubioru turystycznego odpowiedniego na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er