KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają w „Dzikie Góry Leluchowskie”

Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym Oddział Jasło w sobotę, 13 sierpnia br., przygotował kolejny wakacyjny wyjazd, tym razem w odludne tereny Gór Leluchowskich (Beskid Sądecki).

Grupa pod przewodnictwem Tomasza Wrony wyruszy sprzed JDK o godz. 7.00. Po dotarciu na miejsce turyści przejdą około 22-kilometrową, średnio wymagającą trasą (czas przejścia 7 godzin) prowadzącą z Muszynki przez Okopy Konfederatów Barskich, Wojakową i Dubne do Muszyny.

Góry Leluchowskie leżą na skraju Beskidu Sądeckiego tuż przy granicy państwa, w obszarach leśnych odludnych i dzikich. Są idealnym miejscem dla osób ceniących sobie bezpośrednie obcowanie z naturą, ciszę i spokój leśnej głuszy. Wędrując po Górach Leduchowskich można natknąć się na wymarłe wioski, zarastające stare drogi, sięgające ramion trawy, dzikie leśne zakątki.

Muszynka – miejscowość położona na wysokości od 590 do 640 m n.p.m. w dolinie górnego biegu rzeki Muszynki, na granicy Gór Leluchowskich i Beskidu Niskiego, od południa i północnego wschodu granicząca ze Słowacją. We wsi stoi dawna cerkiew greckokatolicka św. Jana Apostoła, otoczona kamiennym murem z bramką (obecnie kościół rzymskokatolicki).

Okopy Konfederatów Barskich nad Wojakową – urzekająco położone miejsce, ze śladami zamierzchłej historii widocznej pod postacią dawnych ziemnych obwarowań.

Wojakowa (550 m n.p.m.) – dawna miejscowość łemkowska, leżąca pośród malowniczych wzniesień pokrytych polami i pastwiskami. Można tam podziwiać stare łemkowskie chaty, spichlerzyki, kapliczki i kamienne krzyże. Wyjątkowym zabytkiem jest ukryta wśród drzew cerkiew św. św. Kosmy i Damiana pochodząca z 1790 r. W jej wnętrzu zachował się ikonostas wykonany w okresie wznoszenia świątyni.

Dubne – połemkowska miejscowość przygraniczna, położona w dolince potoku o tej samej nazwie. Nazwa wsi Dubne, jak i położonego ponad źródłami potoku szczytu Dubne (904 m n.p.m.) pochodzi od łemkowskiego określenia dębu. W Dubnem, wśród łąk na wschodnim zboczu dolinki znajduje się malownicza cerkiew pw. św. Michała Archanioła (obecnie kościół rzymskokatolicki). Świątynia została wybudowana na przełomie XVII i XVIII w. Obecną postać zawdzięcza odbudowie po pożarze w 1863 r.

Muszyna – miejscowość uzdrowiskowa, położona na wysokości 450 m n.p.m. w dolinie rzeki Poprad, otoczona przez niewielkie pasma Beskidu Sądeckiego.

***

Termin wyjazdu: 13 sierpnia br. (sobota), godz. 7.00, sprzed budynku JDK.

Koszt: 100 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi – 90 zł).

Program uwzględnia ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: pod tel. 514 284 625.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er