KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają w Beskid Niski

Na wycieczkę pod hasłem „Beskid Niski sercu bliski” zapraszają – w sobotę, 3 września br. – Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym Oddział Jasło. Wędrówkę szlakiem polsko-słowackiego pogranicza poprowadzi przewodnik PTTK Józef Kaczor.

Beskid Niski to położona niedaleko Jasła kraina łagodności, spokoju i ciszy, niosąca wytchnienie od miejskiego zgiełku. To miejsce o bogatej historii, pełne śladów przeszłości powoli zacieranych przez dziką przyrodę, skłaniające do zadumy nad tragicznym losem człowieka i całych narodów.

Uczestnicy wyprawy pokonają około 12-kilometrową, średnio wymagającą trasę, biegnącą od przejścia granicznego w Koniecznej (Przełęcz Dujawa), przez wzniesienie Beskidek (685 m n.p.m.) i Jaworzynę Konieczniańską (881 m n.p.m.) do Regietowa.

***

Koszt wyjazdu: 80 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi – 70 zł).

Termin: 3 września br. (sobota), godz.8.00, sprzed JDK; powrót w to samo miejsce około godz. 20.00.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: tel. 514 2384 625.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Program uwzględnia ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er