KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają w Beskid Dukielski

Kolejna jesienna wycieczka zorganizowana wspólnie przez Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Jaśle powiedzie – w sobotę, 8 października br. – w część Beskidu Niskiego zwaną Beskidem Dukielskim. Jej uczestnicy, pod przewodnictwem Tomasza Wrony, przejdą fragmentem historycznego traktu węgierskiego.

Grupa przemierzy zaliczaną do łatwych około 15-kilometrową trasę (5 godzin przechadzki) wiodącą z Lubatowej przez Popową Polanę, Przełęcz Szklarską do Jaślisk.

Turyści zobaczą Jaśliski Park Krajobrazowy – krainę łagodnych wzniesień urzekającą pejzażem, pokrytą lasami i łąkami, poprzecinaną polnymi dróżkami oraz niezliczonymi ścieżkami. Znajdujące się tam wzgórza przypominają mniejsze połoniny gdyż otwarte, porośnięte trawiastymi roślinami przestrzenie ukazują rozległe panoramy, a wiejący w tym rejonie często wiatr wywołuje wyjątkowo efektowne falowanie łanów traw.

Trakt węgierski zwany również „Starą Drogą”, wiodący głównym grzbietem karpackim, to świadek historii Beskidu Niskiego. Używany był od niepamiętnych czasów jako szlak handlowy łączący południe Europy z basenem Morza Bałtyckiego. Przewożono nim głównie wino i żelazo.

Lubatowa jest wsią leżącą w malowniczej dolinie niewielkich wzniesień Beskidu Niskiego.

Popowa Polana (638 m n.p.m.) – szczyt znany z rozległych widoków na okoliczne pasma.

Przełęcz Szklarska (580 m n.p.m.) – przełęcz we wschodniej części Beskidu Niskiego, gdzie znajduje się datowana na XVIII wiek kapliczka słupowa oraz mogiła konfederatów barskich.

Jaśliska – zaciszna miejscowość przy granicy polsko-słowackiej z bogata historią. Dziś Jaśliska są bramą prowadzącą do urokliwych zakątków Beskidu Niskiego. Przed laty było to znaczące miasteczko, które strzegło drogi handlowej z Węgier do Polski. Uroku dodają Jaśliskom zabytkowe XIX-wieczne drewniane domy, pod którymi kryją się starsze, około 300-letnie piwnice, w których trzymano węgierskie wino. Historie o podziemnych tunelach i komorach Jaślisk cały czas rozbudzają wyobraźnie turystów.

***

Termin wyjazdu: 8 października br. (sobota), godz.8.00, sprzed JDK.

Koszt: 90 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi – 80 zł).

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.

Zgłoszenia i wpłaty: w PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, w godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: tel. 514 284 625.

Uwaga, obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er