KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają na wycieczkę „Ścieżkami Jana Pawła II”

Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury razem z jasielskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zapraszają – w sobotę, 15 maja br. – na wycieczkę autokarową w rejon Beskidu Dukielskiego (umowna nazwa środkowej części Beskidu Niskiego), ulubiony teren wędrówek Jana Pawła II.

Zgodnie z planem grupa wyruszy sprzed JDK o godz. 9.00, a powrót ma zaplanowany na godz. 18.00.

Trasa wędrówki obejmuje część Szlaku Papieskiego, wytyczonego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski” w Krośnie, a prowadzącego od Magury Wątkowskiej do Komańczy, wzdłuż czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego. Góry te były miejscem licznych wędrówek ks. Karola Wojtyły. Pierwszy raz wybrał się on w Beskid Niski w roku 1952, zabierając ze sobą kilku przyjaciół. Łemkowszczyzna z łagodnymi krajobrazami, wspaniałą przyrodą i ciszą, urzekła go tak bardzo, że regularnie w te strony wracał i często – będąc już papieżem – je wspominał.

Grupa turystów z Jasła zmierzająca „Ścieżkami Jana Pawła II” pod przewodnictwem Józefa Kaczora przejdzie z Lubatowej przez Cergową do Dukli, szlakiem przygotowanym dla średnio wprawionych wędrowców.

Lubatowa to duża wieś nad Lubatówką, z neogotyckim kościołem pw. św. Stanisława z 1921 r. i pomnikiem 38 osób rozstrzelanych przez hitlerowców w 1944 r. Po raz pierwszy ks. Karol Wojtyła przechodził przez Lubatową w roku 1952. 11 sierpnia 1953 r. wędrująca z „Wujkiem” grupa, licząca około 15 osób nocowała u miejscowego ks. Stanisława Domino.

Cergowa (716 m n.p.m.) jest malowniczą górą z platformą widokową na szczycie i tzw. Złotą Studzienką na stoku.

Złota Studzienka – miejsce, w którym św. Jan z Dukli rozpoczął swój pustelniczy żywot, kilkakrotnie odwiedzane przez Karola Wojtyłę. Jest tu niewielka kapliczka ze źródełkiem w środku, zbudowana u schyłku XIX w., ławeczki i ołtarz. Według wierzących źródełko w kapliczce ma moc uzdrawiania.

Dukla jest małym miasteczkiem, zniszczonym w znacznym stopniu w czasie walk o Przełęcz Dukielską w 1944 r. Cenne zabytki Dukli to: Klasztor Bernardynów, miejsce przechowywania relikwii św. Jana z Dukli i główny ośrodek jego kultu; kościół p.w. Marii Magdaleny, Zespół Pałacowy Mniszków – obecnie Muzeum Historyczne Pałac, cmentarz wojskowy i ruiny synagogi. Ks. Karol Wojtyła zawitał do tego miasteczka w 1952 r., odprawił mszę św. i zatrzymał się na nocleg. Będąc kardynałem, w roku 1967 przebywał jakiś czas w Dukli, odwiedzał Pustelnię św. Jana na wzgórzu Zaśpit, wspinał się na Cergową, Piotrusia i inne okoliczne szczyty. Jako papież przyjechał do Dukli 9 czerwca 1997 r. z lotniska w Łężynach. Witany przez tłumy wjechał do miasta słynnym papamobile. Przed udaniem się na spoczynek do Klasztoru Bernardynów, modlił się i wygłosił przemówienie przy grobie św. Jana z Dukli.

***

Koszt uczestnictwa w wycieczce wynosi 60 zł, członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – 55 zł.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenia wraz z wpłatą należy kierować do PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15 (poniedziałek- piątek do godz. 17.00).

Uwaga!!! obowiązuje ubiór turystyczny, odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne oraz posiadanie maseczki do zasłaniania twarzy i własnego środka do dezynfekcji rąk.

Informacje w JDK można uzyskać pod numerem tel. 514 284 625.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub innych niezależnych od niego przyczyn.

(er)

Poprzedni artykułKoncert z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Następny artykułSpotkanie KKD Panoptikum – 11 maja