KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają na kulig

W niedzielę, 30 stycznia br. Klub Kulturalno Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury wspólnie z jasielskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego organizują zimowy wyjazd do Regietowa i najpiękniejszej doliny w sercu Beskidu Niskiego. W programie kulig. Liczba miejsc ograniczona.

Wyjazd z Jasła godz. 11.30 sprzed budynku JDK, powrót około godz.19.00. Grupę poprowadzi znany i powszechnie lubiany przewodnik PTTK Tadeusz Wójcik.

Malowniczą dolinę w krainie Łemków i Pogórzan, położoną u podnóża Rotundy (771 m n.p.m.) otaczają szczyty Jaworzyny Konieczniańskiej i Koziego Żebra. W zimie, gdy wszystko otula śnieg, w dolinie panuje świąteczno-baśniowa atmosfera. W tej klimatycznej scenerii odbędzie się godzinny kulig, a po nim dwugodzinna biesiada z pieczeniem kiełbasek w Karczmie Huculanka.

Jak zwykle podczas wypadów turystycznych organizowanych przez KK-T JDK i PTTK nie zabraknie zwiedzania. Tym razem na trasie wycieczki znalazła się perła architektury drewnianej – cerkiew św. Paraskewy, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki w Kwiatoniu. Obiekt należy do najlepiej zachowanych cerkwi łemkowskich w Polsce. W 2013 roku wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bogate wyposażenie cerkwi pochodzi z XVII – XX wieku i jest utrzymane w stylu późnego baroku. Na uwagę zasługuje fakt, że ikonostas został wykonany przez malarza Michała Bogdańskiego oraz genialnego rzeźbiarza Andrzeja Szajnę pochodzącego z Jasła.

***

Koszt wycieczki: 140 zł; członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi dawcy Krwi – 130 zł.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: tel. 514 284 625.

Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne, a w związku z reżimem sanitarno-epidemiologicznym posiadanie maseczki ochronnej oraz własnego środka do dezynfekcji rąk.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub innych przyczyn od niego niezależnych.

er