KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają do Magurskiego Parku Narodowego

Na zakończenie tegorocznego sezonu turystycznego Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Jaśle zapraszają do Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski). Wycieczka została zaplanowana sobotę, 26 listopada br.

Grupa pod przewodnictwem Tadeusza Wójcika wyjedzie autokarem sprzed JDK o godz. 8.00, a po dotarciu do Krempnej przejdzie 12-kilometrową szlakiem: Kiczera Żydowiańska (561 m n.p.m.) – Żydowskie – Wysokie (657 m n.p.m.) – Ożenna. Nie wymagająca szczególnego przygotowania kondycyjnego trasa prowadzi południowym krańcem Magurskiego Parku Narodowego i obejmuje fragment ścieżki przyrodniczej. Jej pokonanie zajmuje około 3,5 godziny.

Ostatnia w tym roku jesienna wycieczka zaprowadzi jej uczestników w miejsca niezwykłe, gdzie panuje spokój i cisza zakłócana jedynie odgłosami przyrody, piękne krajobrazy budzą zachwyt, a widoczne tu i ówdzie relikty przeszłości skłaniają do zadumy nad złożonością historii i przemijaniem. Na trasie marszruty znajdują się przydrożne kapliczki, małe cmentarze, pozostałości po studniach, piwnicach, zdziczałe sady i kamienie z łemkowskich chat, porośnięte częściowo trawą i mchem.

Krempna – wieś położona w dolinie Wisłoki, środkowej części Beskidu Niskiego, siedziba gminy Krempna (pow. jasielski) i dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego.

Żydowskie – nieistniejąca łemkowska osada leżąca w malowniczej dolinie potoku Krempna, przy dawnym trakcie handlowym prowadzącym ze Żmigrodu do Bardejova, otoczona niewysokimi wzniesieniami.

Wysokie (657 m n.p.m.) – szczyt położony w południowej części Magurskiego Parku Narodowego, zaliczany do Korony Beskidu Niskiego. Z wierzchołka roztacza się rozległa panorama na Beskid Niski oraz częściowo Pogórze Strzyżowskie.

Ożenna (gm. Krempna) – miejscowość przygraniczna leżąca w środkowej części Beskidu Niskiego, w górnym biegu potoku Ryjak (dopływ Wisłoki) niedaleko przełęczy Beskid, pełniącej rolę przejścia granicznego łączącego Polskę i Słowację. Dziś to mała osada, kiedyś liczyła kilkuset mieszkańców, miała swoją świątynię i cmentarz. Nazwa miejscowości pochodzi od słowa ożyna oznaczającego jeżynę. We wsi znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

***

Termin wyjazdu: 26 listopada br. (sobota); wyjazd godz.8.00 sprzed JDK, powrót ok. godz. 20.00.

Koszt: 80 zł; członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – 70 zł.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00.

Program obejmuje ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Dzieci i młodzież do lat 18, mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Informacje w JDK: tel. 514 284 625.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er