Karolina Polak – stypendystką programu „Nie zagubić talentu”

Utalentowana wokalistka Jasielskiego Domu Kultury Karolina Polak znalazła się w gronie 109 młodych ludzi, którzy otrzymali z rąk marszałka Władysława Ortyla stypendia przyznane jako dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych i artystycznych. Uroczystość odbyła się 20 października br. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Program „Nie zagubić talentu” istnieje od 2008 roku. W jego ramach zarząd województwa przyznaje utalentowanej młodzieży stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne. Wsparcie trafia do uczniów i absolwentów podkarpackich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Karolina Polak od 6 lat jest wokalistką JDK ale nie boi się nowych i ciekawych muzycznych wyzwań. Dowodem na to jest choćby bardzo owocna współpraca ze znakomitym akordeonistą Maciejem Ochwatem. Przyniosła ona duetowi wiele nagród i wyróżnień na konkursach muzycznych.

Gratulujemy i kibicujemy naszej Karolinie, życzymy także dalszych sukcesów artystycznych.

(JDK)