Jaślanie świętowali 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kilkuset jaślan uczestniczyło w uroczystych obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie rozpoczęto mszą świętą na jasielskim rynku. Po nabożeństwie pochód patriotyczny udał się do Parku Miejskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Uroczystości rozpoczęła o godzinie 10 msza w intencji Ojczyzny na jasielskim rynku, której przewodniczył ks. dr Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Po nabożeństwie przy akompaniamencie miejskiej orkiestry dętej udano się do jasielskiego parku, po drodze oddano honory pod tablicą upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu Polski okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.

– Uroczyste obchody świąt narodowych są ściśle związane z kulturą, tradycją, a przede wszystkim pamięcią o szczególnych wydarzeniach z naszej historii. Święta narodowe to również okazja do refleksji nad znaczeniem takich słów jak: wolność, niepodległość, odpowiedzialność czy solidarność. To także forma propagowania historii pośród społeczeństwa, a takie wzmożone zainteresowanie historią widzimy w ostatnim czasie. Od wielu lat jednym z najważniejszych i uroczyście obchodzonych jest Święto Konstytucji 3 Maja. W tym dniu oddajemy hołd tym, którzy wykazując się niezwykłą dojrzałością polityczną, odpowiedzialnością za ojczyznę, świadomi zagrożeń, podjęli się trudu jej naprawy. Zwieńczeniem ich wysiłków, a zarazem symbolem ponadczasowym stała się Konstytucja 3 Maja. Ustawa zasadnicza 3 – go maja z 1791 roku spotkała się z uznaniem narodu i została entuzjastycznie przyjęta przez społeczeństwo. Niosła nadzieję na przemiany, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocaleniem suwerenności Rzeczypospolitej. Mimo, że obowiązywała niewiele ponad rok, pamięć o Konstytucji 3 Maja pozwoliła przetrwać trudne momenty naszych dziejów, czasy zaborów, okupacji niemieckiej, a w końcu okres PRLu i zachować w narodzie ducha patriotyzmu – mówił burmistrz Jasła.

W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na bieżącą sytuację polityczną za naszą wschodnią granicą i rosyjską agresję militarną na Ukrainę.

– W wielu wystąpieniach z okazji świąt narodowych, w ostatnich dwóch latach pojawiały się wątki związane z zagrożeniem wynikającym ze stanu epidemii. Jednocześnie żyliśmy nadzieją, że to zagrożenie przeminie i kolejne święta narodowe będziemy mogli obchodzić radośnie i czcić je wspólnie z należną im godnością. Jednakże w miejsce ograniczeń pandemicznych pojawiło się nowe zagrożenie, które zakłóca nam radość z świętowania. Jest nią sytuacja za naszą wschodnią granicą. Wspominam o tym nie przypadkowo, gdyż mimo upływu czasu narracja towarzysząca najazdowi Rosji na Ukrainę bardzo przypomina tę sprzed dwustu trzydziestu lat. Kiedy 18 maja 1792 roku blisko stutysięczna armia wkroczyła na terytorium Rzeczypospolitej, w ogłoszonej deklaracji napisano, że wojska wkroczyły jako przyjazne, dla dokonania dzieła odrodzenia się Rzeczypospolitej w prawach jej i prerogatywach. Twierdzono, że to naród wezwał na pomoc swoją gwarantkę i przyjaciółkę. Wiemy, że rok później konsekwencją był kolejny rozbiór Polski – podkreślił Ryszard Pabian.

Głos zabrała także poseł na Sejm RP, Maria Kurowska, która w imieniu swoim i senator Alicji Zając, podziękowała obecnym za tak liczne przybycie na to patriotyczne wydarzenie. Zwróciła uwagę na to, jak ważna jest troska o Ojczyznę każdego dnia, nie tylko od święta.

– Nam od dziecka wpajano miłość do Ojczyzny, uczono, że drugiemu trzeba pomagać. W sercu mamy tę miłość i w tym duchu chcemy wychowywać nowe pokolenia – dodała Maria Kurowska.

Uroczystość zwieńczył okolicznościowy program artystyczny. Złożyły się na niego pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów Karoliny Polak, Mikołaja Majdy i Marii Burekowskiej oraz zespołu wokalnego działającego przy Jasielskim Domu Kultury pod kierunkiem Ewy Grzebień, instruktora śpiewu w JDK. Przybyłym rozdano śpiewniki, aby każdy mógł uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu. Wybrzmiały m.in.: „Witaj majowa jutrzenko”, „Ostatni Mazur”, „Krakowiak Kościuszki (Bartoszu, Bartoszu)”, „Na Wawel, na Wawel”, „Pieśń powstańców z 1863 roku” , „Płynie Wisła, płynie”, czy „Modlitwa o pokój”. Licznie przybyli jaślanie nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

pch