Jasielski Dzień Dziecka

Karaoke, animacje taneczne, zabawy plastyczne, koncert dziecięcych przebojów oraz wiele innych atrakcji czeka na najmłodszych jaślan już 1 czerwca.  Jasielski Dom Kultury zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy podczas programu „Artystyczne To i Owo”. Początek, godz. 15.00.

Obchody Dnia Dziecka zaczynamy od konkursu karaoke. Mogą wziąć w nim udział dzieci, które nas tego dnia odwiedzą. Najlepsi zostaną nagrodzeni upominkami. O godz. 16.00 i 17.30 odbędą się taneczne animacje, czyli zabawy ruchowe dla najmłodszych, w rytm znanych i lubianych dziecięcych piosenek. O godz. 17.00 zapraszamy na koncert dziecięcych przebojów w wykonaniu najmłodszych solistów Jasielskiego Domu Kultury. Natomiast w godzinach od 16.30 do 18.00 przeprowadzone zostaną zajęcia artystyczne z plastyki, podczas których odbędzie się ulubione przez najmłodszych lepienie w glinie i malowanie na dużych formatach.

W organizację Jasielskiego Dnia Dziecka włączyły się także: Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

***

Jasielski Dzień Dziecka odbędzie się w warunkach aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego. Szczegółowe warunki, które należy spełnić, by móc uczestniczyć w wydarzeniu zamieszczone są na stronie internetowej JDK w zakładce „Procedury bezpieczeństwa w Jasielskim Domu Kultury w okresie epidemii koronawirusa covid-19”.

(kp)