IV Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej. Miłość i patriotyzm. Lista uczestników

Szeroko pojęty patriotyzm i miłość do ojczyzny to tematy IV Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Niepokorna, Niepodległa”, organizowanego przez Jasielski Dom Kultury. Przesłuchania odbędą się 10 maja br. o godz. 10.00 w JDK, natomiast koncert laureatów i wręczenie nagród planowany jest na 15 sierpnia br. w Parku Miejskim. Zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do 4 maja br. na adres Jasielskiego Domu Kultury.

W konkursie, który podzielony jest na trzy kategorie (soliści, zespoły wokalne oraz recytatorzy) mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia ze szkół powiatu jasielskiego. Jego celem jestprzypomnienie ważnych rocznic historycznych poprzez poezję i pieśni patriotyczne, wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych oraz upowszechnienie wśród młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa, a także pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości polskich pieśni o tematyce  patriotycznej, zainspirowanie do poszukiwania utworów mało znanych i zapomnianychoraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Jury oceniać będzie dobór repertuaru, autentyczność prezentacji, dykcję i interpretację, wrażliwość artystyczną, muzykalność wykonawców, aranżację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie JDK, tel. 13 44 35150 oraz u Ewy Grzebień, instruktorki muzyki JDK, tel. 13 4435161.

Regulamin

Karta zgłoszeń

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Lista uczestników

kp