III Nagroda dla Karoliny Polak w Krasnem

Karolina Polak wyśpiewała III nagrodę podczas II – go Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewajka”.

Konkurs odbył się 8 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Krasnem. Przebiegał on w 3 etapach:

• I etap – do 26 maja, do którego wpłynęło 160 zgłoszeń z terenu województwa podkarpackiego,

• II etap – do 1 czerwca br., to przesłuchania zakwalifikowanych nagrań i wyłonienie 38 finalistów,

• III etap – przesłuchania finałowe odbywające się na żywo 8 czerwca 2022r. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki

w Krasnem.

Finalistów tegorocznego konkursu oceniało Jury w składzie: Bożena Chrobak Stasiowska – przewodniczący Jury, Magdalena Skubisz i Andrzej Piecuch. Do finału zakwalifikowały się dwie solistki z Jasielskiego Domu Kultury: Emilia Starzec i Karolina Polak. W finale uczestniczyła jednak tylko Karolina , która otrzymała w konkursie III nagrodę w kategorii wiekowej 13-15 lat. Nagrodę tę wyśpiewała piosenką ”Na brzozowej korze” z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Macieja Małeckiego.

JDK