Finał konkursu „Rodzinna Majówka”

Dwanaścioro dzieci zostało nagrodzonych w konkursie plastycznym „Rodzina Majówka”, organizowanym przez Jasielski Dom Kultury. Zwycięzcy odbiorą dyplomy i nagrody podczas Majowej Nocy z JDK, 28 maja br. o godz. 17.00.

Celem konkursu, oprócz zachęcenia do wspólnego spędzenia czasu z rodziną, było także rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka, wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci. Uczestnikami były dzieci z powiatu jasielskiego do 10. roku życia. Prace wykonane dowolną techniką płaską (malarstwo, pastel, kolaż itp.), oceniało trzyosobowe jury: Katarzyna Gądek – Smyka, mgr sztuki, grafik w JDK, Małgorzata Smyka, bibliotekarz Oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Jaśle oraz Ewa Kusiak, st. instruktor ds. plastyki w JDK. – Wpłynęło sporo prac i widać po nich, że majówka była na pewno udana. Jednak, jak zawsze w przypadku konkursów, pojawił się problem z oceną prac i wybraniem tych szczególnie wyróżniających się – mówi Katarzyna Gądek-Smyka, kierownik Działu Edukacyjno – Informacyjnego JDK.

Protokół z posiedzenia komisji znajduje się tutaj.

(kp)