Dzień z Ignacym Łukasiewiczem w Jaśle

Miasto to ja” – tak zatytułowany został dzień z Ignacym Łukasiewiczem w Jaśle, który obchodzono w sobotę, 24 września br. Na działania towarzyszące dniu wybitnego polskiego farmaceuty, przedsiębiorcy, wynalazcy lampy naftowej i honorowego obywatela miasta Jasła, złożyły się m.in. warsztaty artystyczne pod kierunkiem reżysera Wiesława Hołdysa, wykonana z mieszkańcami kompozycja artystyczna czy projekcja filmu TV Obiektyw w reżyserii Macieja Wójcika: „Łukasiewicz, nafciarz romantyk”.

Trzydniowe warsztaty, pod okiem Wiesława Hołdysa – reżysera teatralnego, teatrologa, założyciela krakowskiego Teatru Mumerus – które miały miejsce od 21 do 23 września br. w Jasielskim Domu Kultury, przybliżyły ich uczestnikom postać słynnego wynalazcy. Ich zwieńczeniem był happening uliczny „Z Łukasiewiczem poszukujemy światła”, zaprezentowany na jasielskim rynku, kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie Ignacy Łukasiewicz miał swoją aptekę.

– Doszliśmy do wniosku, że kim jest Łukasiewicz, to każdy w Jaśle wie. A jak nie wie, to znaczy, że nie jest z Jasła. Dlatego postanowiliśmy się skupić na epoce Ignacego Łukasiewicza. Jest to epoka romantyzmu, spisków jak i wielkich odkryć, dlatego staraliśmy się nad tym pracować. Wydobycie ropy naftowej jest dziedziną górnictwa i jak każda dziedzina górnictwa stwarza swoją mitologię. Tak, jak w górnictwie węglowym mamy ducha skarbnika, tak tutaj też mamy duchy. Ta epoka wiąże się również z ciężką pracą ropników. Zobaczycie państwo sami – tak do obejrzenia happenigu na jasielskim rynku zachęcał reżyser wydarzenia Wiesław Hołdys.

Na jasielskim rynku pojawili się sprzedawcy mazi, ropnik, duchy, lampa naftowa czy zaducha, którzy wchodzili w interakcję z przechodniami zachęcając ich do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Wydarzenie miało na celu wzmocnienie wśród mieszkańców poczucie bycia częścią jasielskiej wspólnoty samorządowej, zwiększenie liczby osób utożsamiających się z miastem, wzbudzenie emocji w związku z jego dziedzictwem kulturowym, historią, wybitnymi postaciami, takimi jak m.in. Ignacy Łukasiewicz. Zachęca również jaślan do wzięcia udziału w nowych przedsięwzięciach realizowanych przez miasto i instytucje miejskie.

Podczas wydarzenia wręczono także nagrody laureatom konkursu plastycznego „Jasło w roku Łukasiewicza”. W najmłodszej grupie wiekowej pierwsze miejsce zajęła Klara Piękoś, w przedziale wiekowym od 9 do 13 lat triumfował Michał Ślusarczyk, a zwycięzcą w kategorii od 14 do 18 lat został Maksymilian Dranka.

W ramach Narodowego Czytania „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza z okazji dwusetnej rocznicy ich wydania, „Romantyczność” przeczytali: Elwira Musiałowicz – Czech, zastępca burmistrza miasta Jasła, Natalia Zaleśny – wolontariuszka MBP, Anna Filip – pracownica MBP oraz Agata Koba – rzecznik UMJ. Wiersz „Kurhanek Maryli” recytowali: Henryk Rak – przewodniczący RMJ, mieszkanki Jasła – Teresa Furmanek – Wnęk, Stanisława Czernik, Tetiana Malash – oraz jaślanin – Zenon Gondek. Uczestnicy zajęć Teatru Młodzieżowego, działającego przy Jasielskim Domu Kultury przedstawili widowisko „Lilije”.

Dzień z Ignacym Łukasiewiczem zakończyła projekcja filmu wyprodukowanego przez Bogdana Adama Miszczaka w reżyserii Macieja Wójcika: „Łukasiewicz, nafciarz romantyk”, która odbyła się w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury.

Przedsięwzięcie „Miasto to ja” zrealizowane zostało w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG 2014 – 2021 oraz z budżetu państwa.

pch