Dzień Patrona Miasta – św. Antoniego

13 czerwca, jak co roku obchodzimy święto patrona Jasła – św. Antoniego Padewskiego. Uroczystości religijne organizuje Sanktuarium św. Antoniego – Klasztor Franciszkanów. Po mszy św. odbywa się procesja na skwer św. Antoniego i modlitwa za miasto.

Kult św. Antoniego upowszechnił się w Jaśle, szczególnie dzięki istnieniu klasztoru Ojców Franciszkanów i figury św. Antoniego. 27 marca 1996 r. Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę o uznaniu św. Antoniego Padewskiego patronem miasta, a decyzję tę ze strony kościoła katolickiego zatwierdziła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 20 listopada 1997 r. Figura patrona Jasła, która cudownie ocalała ze zburzonego w czasie II wojny światowej kościoła Franciszkanów, obecnie znajduje się w nowej świątyni wybudowanej w latach 60. XX w. u zbiegu ulic 3-Maja i Szopena. Figurę wykonał artysta rzeźbiarz Antoni Popiel ze Lwowa w 1904 r. Przedstawia ona świętego, trzymającego na rękach Dziecię Jezus. Tematykę życia św. Antoniego przybliżają także witraże umieszczone w prezbiterium kościoła. Święty Antoni jest m.in. patronem osób i rzeczy zaginionych.

UMJ