Dzieła Pinkasa w galerii JDK

Wystawa obrazów ukazujących przekrój twórczości jaślanina Ignacego Pinkasa (1888 – 1935) została zaaranżowana w galerii sztuki Jasielskiego Domu Kultury. Można ją zwiedzać wirtualnie za pośrednictwem internetu. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle.

12 z prezentowanych w JDK dzieł zostało ostatnio odrestaurowanych w ramach projektu „Konserwacja wybranych prac Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle”. Projekt realizowany przez jasielskie muzeum, a finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakończył się 16 grudnia. Muzeum nie mogło jednak na razie zrealizować wystawy we własnych wnętrzach, ze względu na trwającą rozbudowę placówki. Dlatego na przekrojową wystawę twórczości Pinkasa Jasielski Dom Kultury udostępnił zaprzyjaźnionemu muzeum swoją galerię sztuki. Zaaranżowaną wspólnie przez RMJ i JDK ekspozycję można oglądać na stronach internetowych obu placówek. Pozostałe prace Ignacego Pinkasa, w tym te o tematyce legionowej, dostępne są na stronie internetowej muzeum, w zakładce „Zbiory’.

Ignacy Pinkas urodził się w Jaśle w 1888 r. Od dziecka wykazywał talent malarski. W wieku 18 lat opuścił rodzinny dom i rozpoczął życie na własny rachunek. Pracował jako aktor, a następnie goniec w biurze budowy dworca w Tarnowie. Tam dostrzeżono jego zdolności i powierzono mu przerysowywanie planów i rysunków oraz namalowanie portretu cesarza Franciszka Józefa I w poczekalni I klasy. Za zarobione pieniądze rozpoczął studia w charakterze wolnego słuchacza na ASP w Krakowie. Uczęszczał na zajęcia do pracowni prof. Stanisława Dębickiego i Jacka Malczewskiego. W 1914 r. wstąpił do Legionów i przeszedł cały szlak bojowy I Brygady. W 1919 r. Pinkas wraz z dywizją gen. Żeligowskiego jako rysownik udał się do Wilna. W okresie międzywojennym był znanym w Krakowie artystą. Malował portrety, widoki Krakowa i innych miast w Polsce. Jednym z ulubionych tematów artysty było Wilno. Kilka prac o tematyce wileńskiej ofiarował Józefowi Piłsudskiemu. Ozdobiły one jego gabinet w Sulejówku. Ignacy Pinkas zmarł na gruźlicę 3 sierpnia 1935 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.

Maria Wolny, córka Ignacego Pinkasa, przekazała w 1996 r. Muzeum Regionalnemu w Jaśle obrazy i pamiątki rodzinne po artyście, w tym archiwalne fotografie i dokumenty. Kolekcja jest systematycznie powiększana przez zakupy i dary.

W 2020 r. 12 prac artysty zostało poddanych gruntownej konserwacji, w ramach projektu „Konserwacja wybranych prac Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle”. Po zakończeniu przebudowy MRJ obrazy te zostaną udostępnione publiczności, a osoby zwiedzające wystawę otrzymają darmowy katalog, wydany w ramach projektu ze środków MKiDN.