„Do źródeł” – warsztaty śpiewu tradycyjnego

Jasielski Dom Kultury zaprasza jaślan, zarówno młodzież, jak i dorosłych, do udziału w bezpłatnych warsztatach śpiewu tradycyjnego „Do źródeł”. Podczas trzech warsztatowych spotkań (9-11 grudnia) uczestnicy poznają „życie po dawnemu” na jasielskiej wsi, śpiewy tradycyjne z regionu jasielskiego, a także technikę wykonywania śpiewu tradycyjnego polegającą na poszukiwaniu naturalnego, „białego brzmienia” głosu.

Warsztaty będą przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia „Miasto to ja”, które realizowane jest w ramach projektu „Jasło-moje miasto, mój dom” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 oraz budżetu państwa. Poznawanie muzycznego dziedzictwa naszego regionu ma służyć wzmocnieniu poczucia bycia częścią lokalnej wspólnoty samorządowej (miasto Jasło – to ja) i podniesienie aktywności mieszkańców.

Zajęcia poprowadzą znakomici folkloryści:

  • Bartosz Gałązka – badacz i znawca śpiewu tradycyjnego południowo-wschodniej Polski. Od 1997 r. realizuje autorski program badawczy, którego celem jest nagranie, katalogowanie, transkrypcja (muzyczna i językowa) oraz opracowanie (komentarze, paralele, zestawienia wariantów, mapy zasięgów) tradycyjnych śpiewów i melodii instrumentalnych – utworów zachowanych w żywej i ginącej tradycji regionu. Do najważniejszych publikacji Bartosza Gałązki należy seria „Kolędy Podkarpacia”, w której przedstawia on religijny i świecki repertuar związany z szeroko rozumianym kolędowaniem.
  • Agnieszka Bernacka – śpiewaczka, tancerka praktykująca śpiew tradycyjny i taniec ludowy. W ciągu wielu lat doświadczeń związanych z kulturą tradycyjną stworzyła własny sposób i metodę na przekazywanie wiedzy o niej oraz dzielenie się praktyką, dotyczącą zarówno sfery duchowej, jak i materialnej. Dokumentuje krajobraz dźwiękowy i kulturowy swego mikroregionu. Podejmuje wiele działań edukacyjnych i popularyzatorskich.

Uczestnikom towarzyszyć będzie Kapela Trojgawiczów w składzie: Piotr Wawrzkiewicz – skrzypce, Natalia Wawrzkiewicz – sekund, Magdalena Gładysiewicz – baraban.

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w następujących terminach: 9.12 (piątek): 17.00-20.00, 10.12 (sobota): 10.00-14.00 i 11.12 (niedziela): 11.00- 16.00, a zakończy je koncert, który odbędzie się 11 grudnia o godz. 17.00 w Jasielskim Domu Kultury.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Na zgłoszenia (na formularzu), czekamy do 5 grudnia br., Formularz do pobrania na stronie JDK, www.jdkjaslo.pl

Zapraszamy!

JDK

Karta zgłoszenia