Bieszczady Niezwykłe – Połonina Wetlińska

W sobotę, 21 sierpnia br., Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Jasło, zapraszają miłośników górskich wędrówek na wycieczkę w Bieszczady.

Grupa pod przewodnictwem Józefa Kaczora wyjedzie z Jasła, sprzed budynku JDK, o godz. 6.00, a wróci w to samo miejsce około godz. 21.

W Bieszczadach turyści przejdą średnio trudnym szlakiem, prowadzącym z Przełęczy Wyżniej przez Połoninę Wetlińską, Osadzki Wierch, Przełęcz Orłowicza, Smerek i Kalnicę. Wędrówka potrwa około 5,5 godziny.

Bieszczady to jedyne w swoim rodzaju miejsce, urzekające dziką przyrodą, malowniczymi, zapierającymi dech w piersiach widokami i bogatą historią. Jest to jedyny rejon w Polsce, gdzie rozciągają się połoniny, czyli łąki wysokogórskie, porośnięte roślinnością alpejską.

Przełęcz Wyżnia (872 m n.p.m.) zwana również Przełęczą Wyżną oraz Przełączą nad Berehami, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Bieszczadach. Oddziela pasmo Połoniny Wetlińskiej od Działu. Prowadzi przez nią droga z Wetliny do Górnych Brzegów (Berehów).

Połonina Wetlińska (1255 m n.p.m.) wzięła swoją nazwę od leżącej u jej stóp wsi Wetlina. Jeszcze w latach międzywojennych służyła jako pastwisko dla bydła. Wyższe partie Połoniny porastają bujne trawy oraz borówczyska, niżej rozciągają się wspaniałe bukowe lasy. Podczas I wojny światowej w masywie Połoniny toczyły się walki pozycyjne pomiędzy wojskami rosyjskimi i austriackimi. Przez słynącą z rozległych panoram Połoninę prowadzi oznaczony kolorem czerwonym Główny Szlak Beskidzki.

Osadzki Wierch (1253 m n.p.m.) jest drugim co do wysokości wierzchołkiem pasma Połoniny Wetlińskiej. Jego stoki pokrywa rumowisko skalne nazwane grehotem.

Przełęcz im. Mieczysława Orłowicza (1099 m n.p.m.) jest jednym z najniżej położonych miejsc na polskich połoninach.

Smerek (1222 m n.p.m.) jest przedłużeniem na zachód grzbietu Połoniny Wetlińskiej. Do wysokości 1050 – 1100 m n.p.m. jego stoki są porośnięte lasem, wyżej występuje połonina. Smerek ma dwa wierzchołki oddzielone trawiastym obniżeniem. Obniżenie to dawniej nazywane było przez miejscową ludność Dołynią, zaś bardzo stromy północny stok Smreka – Ścianą.

Kalnica – miejscowość położona u podnóża Smreka. Kalnica tzw. Górna leży ok. 600 m n.p.m., na wschodnim stoku góry Krzemienna, zaś przez dolną część wsi przepływa rzeka Wetlina będąca prawobrzeżnym dopływem Solinki.

***

Koszt wycieczki: 100 zł; członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi – 90 zł.

Dodatkowe koszty: wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego: 8 zł bilet normalny, 4 zł – ulgowy.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieka osoby dorosłej.

Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmuje Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, w godz. 7.00 – 17.00)

Informacje w JDK pod telefonem: 514 284 625.

Uwaga, obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne, a w związku z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi – posiadanie maseczki ochronnej oraz własnego środka do dezynfekcji rąk.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy bądź odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.

(pch)