Bardzo Młoda Kultura: Młodzież w kulturze

Jasielski Dom Kultury został partnerem projektu Bardzo Młoda Kultura, realizowanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu – operatora wojewódzkiego. Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami instytucji i organizacji, które pracują lub współpracują z młodzieżą, odbędzie się 11 marca br. o godz. 13.00 w Jasielskim Domu Kultury.

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Aktualnie trwa jego III edycja, zaplanowana na lata 2023-2025, a jego głównym celem jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Program BMK realizowany jest w całej Polsce przez 11 operatorów w województwach: lubelskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Na Podkarpaciu, w wyniku postępowania konkursowego, taką rolę powierzono Centrum Kulturalnemu w Przemyślu. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Podkarpackie.

Program BMK zakłada wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych, przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności.

Adresowany jest do: instytucji kultury i edukacji; placówek samorządowych; stowarzyszeń, klubów, towarzystw, kół (w tym także koła gospodyń wiejskich); fundacji, grup NGO; związków wyznaniowych, parafii; ośrodków szkolno-wychowawczych (również specjalnych oraz prowadzonych przez osoby duchowne); instytucji przyrodniczych i ochrony środowiska; muzeów, izb pamięci.

Projekt BMK przewiduje realizację i dofinansowanie inicjatyw lokalnych przez w/w podmioty, które wspólnie podejmą działania na rzecz młodzieży oraz z młodzieżą wychodząc naprzeciw jej zainteresowaniom i potrzebom.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne wszystkich zainteresowanych.

Na podstawie materiałów NCK/CK Przemyśl