Bądź bezpieczny w JDK!

Stosuj się do procedur bezpieczeństwa w okresie epidemii Sars-Cov-2 i obowiązujących zasad bezpieczeństwa w całym kraju.

Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii Sars-Cov-2

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie uczestnika zajęć