120. Studnia Kulturalna JDK: Wszyscy jesteśmy Sarmatami

Sarmaci i sarmacja będą tematem 120. Studni Kulturalnej Jasielskiego Domu Kultury, zaplanowanej na 28 września br. (środa), której gościem będzie dr nauk humanistycznych Leszek Habrat, wykładowca w Instytucie Humanistycznym Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Prelegent przedstawi temat „Wszyscy jesteśmy Sarmatami – o Rzeczpospolitej Obojga Narodów, systemie, stroju, sposobie wojowania”.

Sarmacja to polska kultura szlachecka, która ukształtowała się z końcem XVI wieku i trwała do końca XVIII w., oddziałując na obyczajowość innych warstw społecznych oraz krystalizowanie się świadomości narodowej. Sarmacja była przede wszystkim postawą szlachty polskiej, opartą na koncepcjach zawartych w kronikach z XVI wieku, które wywodziły szlachtę z plemienia starożytnych Sarmatów – ludu koczowniczego spokrewnionego ze Scytami, zamieszkującego do IV wieku stepy Rosji południowej. Lud ten słynął z wojowniczości i sądzono, że dotarł na ziemie polskie.

Sarmacja jest fundamentem polskiej kultury, obejmującym potężną spuściznę w niemal wszystkich dziedzinach życia. Byli nią przesiąknięci m.in.: Jan Kochanowski, Jan Andrzej Morsztyn, Piotr Skarga, Jan Chryzostom Pasek, hetman Jan Karol Chodkiewicz, Jan III Sobieski, Ignacy Krasicki. Czerpali z niej wieszcze, wielcy pisarze oraz politycy (m.in. Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Stefan Żeromski, Wincenty Witos, Józef Piłsudski).

Do dziś sarmacja ma licznych wielbicieli. Uważają oni, że spuścizna sarmacji jest wciąż żywa i widoczna w wielu dziedzinach, począwszy od języka, przysłów, duchowości, religijności i myślenia o polityce, po najprostsze obyczaje. W ich opinii sarmacja jest piękną tradycją, do której nadal powinniśmy się odwoływać.

Spotkanie ze znawcą tego tematu dr. Leszkiem Habratem odbędzie się w środę, 28 września br., o godz. 11.40 w sali widowiskowej JDK. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

er