115. Studnia Kulturalna JDK: Wiosenny spacer po Goleszu

Zapraszamy Państwa na kolejny filmowy spacer po interesujących zakątkach jasielszczyzny. Tym razem ekipa Jasielskiego Domu Kultury odwiedziła z kamerą Rezerwat Przyrody Golesz. Spacer, podczas którego nakręcony został materiał poświęcony wiosennej szacie runa leśnego, odbył się 8 maja br., a przewodnikiem zgodził się zostać dr Dominik Wróbel, znany w środowisku przyrodnik.

Wzgórza Golesz leżą na obrzeżach Jasła, w rejonie Osiedla Krajowice. W rezerwacie znajdują się liczne ślady grodziska wczesnośredniowiecznego, a także resztki ruin średniowiecznego zamku obronnego. Zachowały się też wyjątkowe wychodnie skalne, lasy grądowe oraz roślinność bardzo rzadko występująca na naszych terenach. Tej właśnie roślinności poświęcony jest nasz film. Zachęcamy do jego obejrzenia i przekonania się, jak niesłychanie interesującym może okazać się banalnie brzmiący temat: „Wiosenny aspekt runa leśnego w Rezerwacie Przyrody Golesz”, gdy przedstawia go prawdziwy znawca i pasjonat, jakim bez wątpienia jest dr Dominik Wróbel, od przeszło 20 lat angażujący się w działalność na rzecz ochrony środowiska.

Dr Dominik Wróbel – przyrodnik, botanik, siedliskoznawca, florysta i pterydolog skupiający się na badaniach różnorodności biologicznej roślin rzecznych i ich antropologicznych przekształceń, jest autorem bądź współautorem ponad 60 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także blisko 20 Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce południowo-wschodniej. D. Wróbel pracuje w Zakładzie Inżynierii Środowiska i Górnictwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), działa w Radzie Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli; jest członkiem Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego, a także Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów.

Film „Wiosenny aspekt runa leśnego w Rezerwacie Przyrody Golesz” powstał w ramach 115. Studni Kulturalnej JDK. Jest kolejnym filmem produkcji JDK, w którym dr Dominik Wróbel odkrywa przed sympatykami Studni Kulturalnej JDK tajniki przyrody. Pierwszy został nakręcony rok temu, podczas majowego spaceru wzdłuż Wisłoki w Jaśle.

(er)