[tdb_title]

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne.

Zespół instrumentalny to doskonalenie warsztatu pracy zespołowej czy rozwijanie umiejętności improwizatorskich oraz czytania nut. Głównym celem tych spotkań jest doskonalenie umiejętności interpretowania utworów zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej w duchu tradycji muzyki rozrywkowej oraz rozwijanie umiejętności swobodnego i kreatywnego posługiwania się środkami przekazu artystycznego. Uczestnikami są dzieci w wieku od 8 do 14 lat.

Skip to content