Scena słowa

SCENA SŁOWA – skupia młodych ludzi zainteresowanych teatrem i sceną. Poprzez ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, etiudy  sceniczne uczestnicy uczą się podstaw aktorskiego warsztatu, nawiązują i pogłębiają relacje bycia z sobą i współpracy w grupie oraz partnerowania na scenie. Najważniejszym założeniem grupy jest rozwój umiejętności warsztatowych, które pozwolą stworzyć teatr, w którym najważniejszym środkiem wyrazu jest słowo, wzbogacone o środki ekspresji wyrazu i uzupełnione działaniem scenicznym.

Zapraszamy do udziału młodzież ze szkół średnich!

Opiekunem grupy jest Helena Gołębiowska.