[tdb_title]

Zajęcia dla dzieci z klas I-VI, które są chętne do twórczego działania i rozwijania swoich zdolności plastycznych. Tworząc prace plastyczne, dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i pomysłowość, wykazują inicjatywę i samodzielność. Dzieci poznają różne techniki plastyczne jak: malowanie farbami plakatowymi, akwarelą, pastelą, rysowanie, tworzenie kolażu itp. Na zajęciach dzieci malują z wyobraźni, jak również z natury, chętnie pracują w plenerze, gdzie powstają ciekawe prace z architekturą miasta.

Prowadząca: Katarzyna Wójcik – instruktor ds. plastyki.

Skip to content