Zespół taneczny „R-REVOLUTION”

Grupa zaczęła swoją działalność w 2009 roku, Założycielem, instruktorem i choreografem grupy jest Katarzyna Korona. Zespół reprezentuje JDK na imprezach towarzyszących różnym wydarzeniom kulturalnym, t.j. Dni Jasła, pikniki czy pokazy szkolne oraz bierze udział w turniejach i przeglądach tanecznych. Od momentu powstania zespołu przewinęło się przez niego ponad 50 osób. Tancerze z zespołu biorą również udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez instruktorów z całej Polski. Głównym założeniem zespołu jest zachęcanie młodzieży do aktywnego i twórczego spędzania czasu. Poprzez taniec mogą rozwijać swoje umiejętności pracy w grupie, szkolą technikę, podnoszą poziom taneczny i nawiązują nowe przyjaźnie.

Ostatnie osiągnięcia:

 • kwiecień 2019 – wyróżnienie w kat. 12-15 lat na X Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
  Tanecznych w Jedliczu
 • czerwiec 2019 – I miejsce oraz nagroda jury młodzieżowego, I miejsce dla Oliwii Górniak
  (kat. solo 12-15 lat), II miejsce dla Oliwii Górniak i Ewy Tuchowskiej (kat. duet 12-15 lat), III
  miejsce dla Natalii Baran i Julii Koś (kat. duet 12-15 lat), II miejsce dla Justyny Węgrzyn (kat.
  powyżej 15 lat), II miejsce dla Oliwii Baran i Justyny Węgrzyn (kat. duet powyżej 15 lat) na
  Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Intermedium” w Krośnie
 • listopad 2019 – III miejsce na Ogólnopolskich Andrzejkowych Spotkaniach Tanecznych, I
  miejsce dla Oliwii Górniak (kat. Solo 12-15 lat), II miejsce dla Justyny Węgrzyn (kat. Solo 16-
  20 lat)
Skip to content