Sekcja wokalna

prowadząca:
Ewa Grzebień

Uczestnicy to dzieci oraz młodzież w wieku od 7 do 19 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w formie indywidualnych lekcji nauki śpiewu lub zajęć w małych grupach wokalnych (duety ,tercety). Repertuar wokalistów dostosowywany jest do umiejętności, możliwości wokalnych i zainteresowań poszczególnych uczestników zajęć. Najważniejszym elementem nauki śpiewu jest opanowanie prawidłowego oddychania, podstawowych elementów techniki wokalnej , praca nad interpretacją utworów, a także kształcenie słuchu i  poszerzanie zainteresowań muzycznych uczestników. W ramach zajęć wokaliści przygotowują się do udziału w koncertach i konkursach muzycznych.

Podczas dwudziestu  pięciu lat istnienia sekcji wokalnej wokaliści (soliści i duety) byli wyróżniani i zdobyli kilkaset nagród w konkursach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich .

Wychowankowie sekcji często po zakończeniu edukacji w JDK kontynuują swoją drogę muzyczną. Są wśród Nich znani polscy wokaliści i wokalistki, nauczyciele śpiewu czy zdobywcy nagród na prestiżowych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także absolwenci akademii muzycznych i teatralnych.

Skip to content