Mała malarnia

Skupia dzieci z klas I-VI. W zajęciach uczestniczą dzieci, które są chętne do twórczego działania i rozwijania swoich zdolności plastycznych. Tworząc prace plastyczne, dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i pomysłowość, wykazują inicjatywę i samodzielność. Dzieci poznają różne techniki plastyczne jak: malowanie farbami plakatowymi, akwarelą, pastelą, rysowanie, tworzenie kolażu itp. Na zajęciach dzieci malują z wyobraźni, jak również z natury, chętnie pracują w plenerze, gdzie powstają ciekawe prace z architekturą miasta.

Zajęcia odbywają się:

  • wtorki
    • I grupa godz. 14.00 – 15.00
    • II grupa godz. 16.00 – 17.00
  • środy
    • III grupa godz. 14.00 – 15.00
    • IV grupa godz. 16.00 – 17.00

Zajęcia prowadzi Ewa Kusiak – starszy instruktor ds. plastyki

Skip to content