Zespól wokalno- ruchowy JASSGOT

Instruktorki:
Ewa Grzebień – emisja
Alicja Szulc – ruch

Zespół działa od 2019 r.i skupia dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia prowadzone są w zakresie emisji głosu i nauki piosenek, a także jako zajęcia ruchowe. Głównym celem zajęć jest twórcze działanie w grupie i rozwijanie umiejętności wokalnych i ruchowych dzieci.
Uczestnicy zajęć poznają różnorodny repertuar odpowiedni dla ich wieku prezentując go potem na scenie.

Skip to content