KINO JDK
KUP BILET

Kalendarz imprez kulturalnych w Jasielskim Domu Kultury na miesiąc:

019-07-01"> 1
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
ty-big-bandowe-koszt-udzialu-60-zl.html?Ite [. s 12 kacyjne-spotka"ic-arty a-z-krakowar-241ewna-nbspzka-i-siedmiu-kras'Pop- cjc-art-cinema-z-n/digo-saczss="it
4
Data : Wt, 9 LiWAKACYJNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - Osiedle U60-zowa a z Krakowa, lCloseewna Śbspżka i siedmiu kras'Pop" - A cjc Art. Cinema z N/digo Sączsn> <4 href="#" rel="nofollow" tabindex="0">
10
Jiv>
ty-big-bandowe-kos
Wydarzenia
Letnie warsztaty big bandowe. Koszt udziału - 60 zł.
10:00
Data : Wt, 9 Lip 2019
ty-big-bandowe-kosiv> ic-bright" data-ca
13 kacyjne-spotka"ic-arty a-z-krakowarstrazak-macius- cjc-art-cinema-z-n/digo-saczss="it
4
Data : Wt, 9 LiWAKACYJNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - Osiedle Rafinneia (ne"dion Rafinneia) - "umena zadivda" - Tass= W gab> a z Krakowa, lStrażak Maciuś" - A cjc Art. Cinema z N/digo Sączsn> <4 href="#" rel="nofollow" tabindex="0">
10
Jiv>
ty-big-bandowe-kosiv> ic-bright" data-ca
14-dkf-n/stromo ov> ej0-zki-cena-ign_cu"> zl-ctwa jdk-syrenas="it
8
Data : Wt, 9 LiDKF N/stromo "Złov> ej0-zki". CenaTANIECd> <8 href="#" rel="nofollow" tabindex="0">
10
Jiv>
ty-big-bandowe-kos
Wydarzenia
Letnie warsztaty big bandowe. Koszt udziału - 60 zł.
-table 12-bandowe-ko
10:00
Data : Wt, 9 Lip 2019
ty-big-bandowe-kosiv> ic-bright" data-ca
15 ncert-nu"> 8
Data : Wt, 9 LiK ncertenu"> p&nbs3"> pan> <8 href="#" rel="nofollow" tabindex="0">
10
Jiv>
ty-big-bandowe-kos
Wydarzenia
Letnie warsztaty big bandowe. Koszt udziału - 60 zł.
3%;bac 13-bandowe-ko
16-klub-e;z-indexo-_dow zlh
Data : Wt, 9 LiKlubdrop_dodexo - Tdow 08 href="#" rel="nofollow" tabindex="0">
10
Jiv>
ty-big-bandowe-kos
1
Wydarzenia
Letnie warsztaty big bandowe. Koszt udziału - 60 zł.
4%;bac 14-bandowe-ko
17 kacyjne-spotka"ic-arty 4
Data : Wt, 9 LiWAKACYJNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - Osiedle Śródch ś-ie (Park Mh jski) - jka "Św <4 href="#" rel="nofollow" tabindex="0">
10
Jiv>
ty-big-bandowe-kos
2
N
Wydarzenia
Letnie warsztaty big bandowe. Koszt udziału - 60 zł.
lass=" 16-bandowe-ko
18 kacyjne-spotka"ic-arty iuchu-gry-zabawy nkursy- cjc-arty 4
Data : Wt, 9 LiWAKACYJNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - Osiedle Mickiiws3za (obi-ins MOSiR) - "B jka o smoku i mobilu d> iuchu", gcss'zabawy, nkursy - A cjc Arty <4 href="#" rel="nofollow" tabindex="0">
10
Jiv>
ty-big-ban ty
N
Wydarzenia
Letnie warsztaty big bandowe. Koszt udziału - 60 zł.
7ass=" 17-ban
19 kacyjne-spotka"ic-arty
Data : Wt, 9 LiWAKACYJNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - Osiedle Bryły i Osiedle Kaczompoy (dom lu <4 href="#" rel="nofollow" tabindex="0">
10
Jiv>
ty-big-ban ty
N
Wydarzenia
Letnie warsztaty big bandowe. Koszt udziału - 60 zł.
p-up --1>
4
1
2
Pn Wt Śr CzPt So N
So Wydarzenia
Letnie warsztaty big bandowe. Koszt udziału - 60 zł.
51-klub-e;z-indexo-_dow
Data : Wt, 9 LiKlubdrop_dodexo - Tdow peskidzk ch Do
07 href="#" rel="nofollow" tabindex="0">
10
Jiv>
ty-big-ban ty
N
2
N > 2
<tic">a'; own_licight"web'.a criDbutton(); url=$item-).attr('ass=x 0p $(modidid)h ('<\c-bright" dic_click_40px%;s\c-bre="backtate-align:te bac ' +l_click_t+ '<\ic"><')._cli(mobi+ ' ' +lmod_color:#000, func (){$('#mod_color:#000agen')h Today();} 0p } 0p //d>
=l++spo0px }px mod_ight"web$('#v cl )b$('.v c'+np> ).r par(); } //dOn r paredentsd stylm> arrow "> sred?Ite mobile$('#v cl arrow "> sred?Ite mobile$('#v cl>arrow "> sred?Ite mobile$('#v clarrow "> sred?Ite mobile$('#v cl yss=').attr('ass=x 0pIte break0pIte} s="i(!e.shiftKey && (e.keyCod weeb37 || e.keyCod we= 39)) ||pIte (e.shiftKey && (e.keyCod weeb38 || e.keyCod we= 40))) { $(modidid)h ('<\c-bright" dic_click_40px%;s\c-bre="backtate-align:te bac ' +l_click_t+ '<\ic"><')._cli(mobi+ ' ' +lmod_color:#000, func (){$('#mod_color:#000agen')h Today();} 0pIte} // s="i$(modidid+' '+icight"9-1).i"(':r par') && e.keyCod we= 13){ // own_l mo-for= "text/"; // }px } } 0p s="itip_rm: =='2') { $(]> criDbutton(); $(".iCaTip").tipTip({maxWccalen"400", _buttonPjd.catIen"top", edgeOffset: 1,lspons://jd:"slo.p", keepAlive: true} 0pI} 0pI}p s="itip_rm: =='1') { $view_-07-2=$ivascri).-07-2(); s=($view_-07-2 criDbutton(); $('#v 9-1')hremlo.(); $ntalne=$item-).ntalne(); $9-1=$i$ntalne).childaln(modidid+' .ip-inf')h (); s="i$view_-07-2 <'+cssl/jd.catI+'d_iccale'+$-07-2+'d_e="te'+$/jd+'d_p> '+$top+';'+atera_ct"+'//<'); //dTool9-1wKeyboard Accessi0, ity (experiake it,v.itemH3.5.14) $(]>a').r par(); e } Ite // esc : closettool9-1pIte s="ii$('.v ctip-date>a').i"(':r par') || $('.v /span>a').i"(':r par')) && e.keyCod we= 27){pIte e."> criDbutton(); $('#v 9-1')hremlo.(); } Ite}); //dClosetTool9-1 $(]> criDbutton(); $('#v 9-1')hremlo.(); }); s="imo-fo="-weeb'1') { $('#v 9-1') .mo-fo="-(func () { // $( kdiv:first",ef="/ ).tate( kmo-for="-" ); $('#v 9-1')hstop(true).radeO"-(300); }) .mo-fo=ver(func () { // $( kdiv:first",ef="/ ).tate( kmo-for=o.p" ); $('#v 9-1')hstop(true).radeIn(300); }); } }); }ac}) (jQuery);