AKTUALNOŚCI
KINO JDK
KUP BILET

Kalendarz imprez kulturalnych w Jasielskim Domu Kultury na miesiąc:

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kalendarz imprez-rozwiń

dsc 5524Pięć nagród Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury oraz trzy statuetki Mecenasa Kultury 2019  wręczono podczas tegorocznej gali przy wigilijnym stole. Dodatkowo przyznano Honorowego Mecenasa Kultury, którego otrzymał znakomity polski kompozytor Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. W imieniu artysty statuetkę i podziękowanie z rąk p.o. dyrektora JDK Heleny Gołębiowskiej odebrał burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Uroczystości odbyły się 15 grudnia br. w Jasielskim Domu Kultury. FOTORELACJA

 

Spotkanie przy wigilijnym stole ma wieloletnią tradycję, zapoczątkowaną przez nieżyjącego już dyrektora placówki Karola Głowę. To czas, gdzie co roku w świątecznej atmosferze gromadzi się kilkaset osób, składając sobie życzenia. Tradycją są też potrawy wigilijne, przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z powiatu jasielskiego. Uroczystości towarzyszą również: program artystyczny w wykonaniu młodzieży JDK oraz oprawa muzyczna przygotowana przez: zespół Novi Band, wielokrotnie nagradzaną kapelę ludową „Trzcinicoki” oraz Zespół Pieśni i Tańca "Jaślanie".

 

Nagrody Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są od 2001 roku. Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Przyznaje je kapituła w skład której wchodzą burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej, dyrektorzy miejskich instytucji kultury oraz laureaci nagrody z poprzedniego roku.  W tym roku Kapituła przyznała je:

 

- Barbarze Czajce (absolwentce szkoły Luwru, pracownikowi merytorycznemu Muzeum Regionalnego w Jaśle) za zaangażowanie w działalność kulturalną i realizację inicjatyw z zakresu ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego, za aktywny udział w organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych i społecznych oraz za budowanie pozytywnego wizerunku Jasła jako miejsca „z klimatem do kultury”.

 

- Jadwidze Stelidze (redaktor naczelnej „Obiektywu Jasielskiego”) za zaangażowanie w pracę na łamach gazety samorządowej poprzez bieżące przekazywanie informacji mieszkańcom, za rozbudzanie poczucia przynależności lokalnej oraz za aktywną działalność na rzecz popularyzacji różnych form aktywności miasta w wielu dziedzinach życia społeczno-kulturalnego.

 

-  Sławomirowi Gołębiowskiemu (promotorowi kultury ludowej, pracownikowi merytorycznemu Jasielskiego Domu Kultury) za pracę i zaangażowanie w przygotowaniu wydarzeń kulturalnych i społecznych na terenie miasta Jasła, za wspieranie i pomoc w inicjatywach organizowanych przez organizacje i instytucje działające w Jaśle, za duży wkład własny w prawidłowy przebieg wielu wydarzeń oraz za propagowanie kultury lokalnej.

 

- Wiesławowi Hapowi (zasłużonemu animatorowi kultury i społecznikowi, aktywnie działającemu w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Związku Harcerstwa Polskiego) za zaangażowanie w różnego rodzaju wydarzenia społeczne i kulturalne, za pobudzanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu naszej lokalnej społeczności oraz za kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych służących identyfikacji narodowej i kulturowej.

 

-  Robertowi Królowi (poecie, autorowi kilku tomików wierszy, laureatowi wielu konkursów, stypendyście Miasta Jasła, Miasta Krakowa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i aktywne  uczestnictwo w krzewieniu literatury, a także za promocję miasta Jasła na literackiej mapie Polski, nie tylko poprzez własną twórczość poetycką, ale również przez zaangażowanie w liczne działania edukacyjne i kulturalne na forum lokalnym i ogólnopolskim.

 

Dziękując za nagrodę, poeta, były wychowanek Jasielskiego Domu Kultury, podkreślił jak ważne są tego typu działania, bo promują miasto nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

- Sama niczego bym nie zrobiła i przyjmuję tę nagrodę jako docenienie pracy wszystkich, którzy mi pomagają, a to jest mnóstwo ludzi. Dziękuję im wszystkim za to i panu burmistrzowi również, że zwrócili na to uwagę – dodała Jadwiga Steliga.

 

Kolejne nagrody Mecenasa Kultury 2019, ustanowione przez Jasielski Dom Kultury w celu uhonorowania przedstawicieli środowisk gospodarczych i biznesowych wspierających jasielską kulturę zostały przyznane firmom:

 

- Lotos Infrastruktura S.A. Działająca na terenie Jasła spółka akcyjna wchodzi w skład Grupy Kapitałowej LOTOS.  Podstawowe obszary działalności Spółki obejmują: udostępnianie infrastruktury i obsługi serwisowej bazy logistycznej, zaopatrzenie w media energetyczne, świadczenie usług oczyszczania ścieków, ważenie oraz utrzymanie wspólnej infrastruktury komunikacyjnej.

 

- sieć sklepów MPM - przedsiębiorstwo, które funkcjonuje na terenie Jasła od 1992 roku. Jest znaczącym odbiorcą towarów i usług od wielu firm z naszego miasta. Służy wsparciem wielu instytucjom i organizacjom kulturalnym, oświatowym, sportowym, społecznym.

 

-  PGNiG oddział Geodezji i Eksploatacji  - Grupa Kapitałowa PGNiG jest nowoczesną organizacją z tradycją sięgającą ponad 160 lat. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada również  akcje w spółkach  świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo –serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego.

 

Nagrody odebrali kolejno: Jacek Gogola, prezes zarządu LOTOS S.A w Jaśle, Mirosław Prucnal, współwłaściciel sieci sklepów MPM oraz Mariusz Słyś, kierownik Działu Projektowego w Jaśle, oddział Geologii i Eksploatacji.

 

Dodatkowo w tym roku został przyznany Honorowy Mecenas Kultury. Statuetka trafiła do wybitnej postaci polskiej muzyki – jaślanina Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. Jego muzykę filmową i niezliczone piosenki rozpoznają, nucą i kochają całe pokolenia. Maestria kompozycji Jerzego Dudusia Matuszkiewicza stała się niemożliwym do przecenienia, najszlachetniejszym klejnotem w koronie ponadczasowej popularności tych dzieł polskiego filmu. -  Składając niniejszym hołd i głęboki pokłon za wiekopomny wkład w ojczystą kulturę muzyczną, a także za niesłabnącą pamięć o swym rodzinnym mieście i osobiste zaangażowanie (zakup nowego fortepianu dla Jasielskiego Domu Kultury, ufundowanie stypendium dla uzdolnionej muzycznie młodzieży, czy też wsparcie finansowe dla Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej) wyrażamy nadzieję, że przyznany tytuł Honorowego Mecenasa Kultury przyniesie satysfakcję i radość – czytamy w uzasadnieniu.

Statuetkę Honorowego Mecenasa Kultury przekazała na ręce burmistrza Ryszarda Pabiana Helena Gołębiowska, p.o. dyrektora JDK.

Po wręczeniu nagród odbyła się część artystyczna w wykonaniu solistów Jasielskiego Domu Kultury, a po niej  wspólna wigilia.

 
 
 
 
 

Terminarz kina JDK "Syrena"

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

  

Informacja o projekcie