AKTUALNOŚCI
KINO JDK
KUP BILET

Kalendarz imprez kulturalnych w Jasielskim Domu Kultury na miesiąc:

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kalendarz imprez-rozwiń

img 1321Patriotyczno-religijny charakter miały - jak zwykle - jasielskie obchody kolejnej rocznicy Konstytucji 3 maja. Rozpoczęła je uroczysta, koncelebrowana msza św. na rynku, a zakończył program artystyczny w Parku Miejskim. FOTORELACJA

 

- Dzisiaj, jak Polska długa i szeroka, stajemy przy ołtarzu, aby Bogu dziękować za naszą Ojczyznę, aby zatroszczyć się o matkę - Polskę. W uroczystość Królowej Polski wspominany także 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Stajemy przy ołtarzu na placu jasielskiego rynku, tak jak na innych placach naszej Ojczyzny, aby wyrazić miłość do naszej ojczyzny, aby podziękować Maryi za opiekę nad naszym narodem, ale także aby prosić o dalszą opiekę i pomyślność naszej Ojczyzny: tej małej, w której żyjemy i pracujemy, i za którą szczególnie jesteśmy odpowiedzialni, i tej także, której na imię Polska - mówił na wstępie ks. dziekan Zbigniew Irzyk, proboszcz jasielskiej fary, kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystej liturgii przewodniczył i historyczno-patriotyczne kazanie wygłosił ks. dr Piotr Potyrała wicedyrektor diecezjalnej Caritas. Przypomniał on, że Polska od zarania dziejów związana jest z chrześcijaństwem i nawiązał do współczesności. - Dwa dni temu świętowaliśmy 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dobrze, że w niej jesteśmy, wiele z niej czerpiemy, budujemy drogi, szpitale, przedszkola, ale i wiele Europie dajemy. Nasz największy w dziejach rodak, święty papież Jan Paweł II tak kiedyś powiedział: „Doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo kulturowe i duchowe, mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra i bezpieczeństwa w Europie”. Tylko czy Europa chce z tego bogactwa korzystać, czy uparcie go nie odrzuca? Jan Paweł II ostrzegał Europę i Polskę przed odcinaniem się od swoich korzeni, przestrzegał przed rozmywaniem podstaw kulturowych, przed wyrzucaniem chrześcijańskich wartości, na których przecież europejska cywilizacja się kształtowała. Niestety szybko po wstąpieniu Polski do Unii o tym zapomniano; niestety także i w naszej ojczyźnie są środowiska, które próbują nas przekonać, że dzisiaj, w epoce nowoczesności wiara w Boga i patriotyzm wcale nie są konieczne do życia, że dzisiaj liczą się inne wartości, że dzisiaj trzeba być Europejczykiem i obywatelem świata, że dzisiaj można zapomnieć o historii, o polskości, że dzisiaj liczy się tylko ekonomia - głosił kaznodzieja. - Nam jednak nie wolno zapomnieć o Bogu, o Maryi, o Polsce, choćby wokół krzyczano, że to wszystko to już przeżytek, że trzeba się za wszelką cenę dostosować do zachodniego modelu życia. Jednak my chcemy być wierni Bogu, chcemy być wierni temu dziedzictwu, któremu na imię Polska. Chcemy pamiętać o tych wartościach, za które nasi przodkowie życie oddawali. (...) Chcemy iść z duchem czasu, chcemy korzystać z osiągnięć zjednoczonej Europy, ale nie chcemy zapominać o naszej tożsamości, o miłości do Ojczyzny, o wierze - tłumaczył ks. P. Potyrała, dodając na zakończenie: - Bądźmy dumni z tego, że Polska jest naszą ojczyzną, że Jasło, to nasze miasto. Jednak zarówno Polskę, jak i tę naszą małą ojczyznę - jak pisał Słowacki - błyskotkami łudzą. Nie dajmy się jednak zniewolić przez te błyskotki. Idźmy za prawdziwą światłością - Jezusem Chrystusem i za tą, która jest obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami - Maryją, naszą królową.

Mszę świętą uświetnili: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta, chór „Misericordia” parafii pw. Chrystusa Króla w Jaśle, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych oraz asysta harcerzy i uczniów klas mundurowych.

Po końcowym błogosławieństwie poseł Bogdan Rzońca odczytał list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do uczestników uroczystości, a następnie wszyscy chętni - z ułanami na koniach i orkiestrą na czele - przeszli w patriotycznym pochodzie do Parku Miejskiego, zatrzymując się po drodze by oddać hołd twórcom Konstytucji 3 maja, pod tablicą upamiętniającą 220. rocznicę tego wydarzenia (przy ul. Kołłątaja). Przy parkowej glorietce, w strugach deszczu, który zaczął padać jeszcze podczas przemarszu z rynku, świętujący jaślanie odśpiewali hymn państwowy i wysłuchali okolicznościowego przemówienia burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana oraz obejrzeli program artystyczny. W części artystycznej wystąpiła trójka recytatorów JDK: Katarzyna Lechowska, Jonatan Maciejowski i Michał Pakuła oraz dwójka przyjezdnych artystów: Marcin Żbik i Monika Gębala.

W uroczystościach wzięli udział pochodzący z Jasła parlamentarzyści, przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji, starsi i młodsi mieszkańcy miasta, których nie zniechęciła do wspólnego świętowania deszczowa aura.

 

***

Przemówienie wygłoszone przez burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja

 

Szanowni Państwo uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

 

Stało się tradycją, że w ten majowy dzień gromadzimy się aby wspólnie czcić dwa święta - to patriotyczne - związane z rocznicą Konstytucji 3 maja i kościelne - Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

W polskiej tradycji trzeci maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania, dlatego też z radością witam wszystkich zgromadzonych, którzy przychodząc tutaj, do parku, dajecie wyraz uznania dla twórców Konstytucji, którzy wykazali się w owym czasie niezwykłą dojrzałością polityczną i odpowiedzialnością za ojczyznę oraz uznania dla wartości zawartych w Konstytucji 3 maja. Te wartości, które znalazły się w pierwszej pisanej konstytucji w Europie to wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu.

Należy podkreślić, że walka o Konstytucję nie miała charakteru zbrojnego. Wielka zmiana społeczna, która we Francji przybrała formę rewolucji i krwawego terroru, w Rzeczpospolitej nastąpiła w sejmowych kuluarach poprzez ustanowienie prawnych mechanizmów. Warto przypomnieć słowa, jakie o Konstytucji 3 maja wypowiedział jeden z najwybitniejszych myślicieli konserwatywnych, wielki krytyk rewolucji francuskiej, znakomity mówca i publicysta Edward Burke. Pozwolę sobie zacytować: „Mieszkańcy miast dotąd pozbawieni przywilejów, dziś podniesieni do tej powagi, jaka temu pośredniemu stanowi należy. Najdawniejsza, najliczniejsza, najbitniejsza korporacja panów i szlachty, jaką kiedy w świecie widziano, postawiona tylko w pierwszym rzędzie wolnych i szlachetnych obywateli. Ani jeden człowiek, który by poniósł szkodę lub cierpiał upodlenie, wszyscy, od króla aż do wyrobnika, w lepszym, niżeli byli stanie. Każda rzecz w swoim miejscu i rzędzie pozostała, lecz każda naprawiona i uleczona. Dodajmy do tego osobliwego cudu, do tej niebywałej zgody mądrości i szczęścia, że ani jedna kropla krwi nie przelana, żadnej zdrady i krzywdy, ani sroższych od miecza potwarzeń, żadnych gwałtów zadanych religii i obyczajom, nikt złupiony, więziony ni wygnany. Wszystko dokonane z rozsądkiem, miarą, jednostajnością i tajemnicą nigdy nie widzianą, a chlubny ten spisek, działający jedynie na korzyść najpierwszych, najdroższych praw ludzkości.”

Konstytucja powstała w bardzo trudnych i nietypowych warunkach. Ówczesna Rzeczpospolita nie była wolnym krajem. Była pod protektoratem Rosji, a jej położenie pomiędzy trzema światowymi potęgami spowodowało, że nie była w stanie się obronić. Z tego powodu ustawa zasadnicza przetrwała tak krótko. Konstytucja 3 maja obowiązywała zaledwie przez 14 miesięcy. 23 listopada 1793 roku Sejm grodzieński uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie uchwalone na nim akty prawne. Rzeczpospolita zniknęła z mapy świata na 123 lata. Można jednak z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że pamięć o Konstytucji 3 maja pozwoliła przetrwać trudne momenty naszych dziejów, czasy zaborów, okupacji niemieckiej a w końcu okres PRL-u i zachować w narodzie ducha patriotyzmu.

 

Drodzy uczestnicy dzisiejszej uroczystości

 

Wspomniałem na wstępie, że obchodzimy dzisiaj dwa święta, które są nierozerwalnie ze sobą złączone. To połączenie jest podkreśleniem wyjątkowych związków między państwem, a Kościołem, narodem i katolicyzmem.

Konstytucja 3 maja już w artykule 1 stanowiła: „wszystkim ludziom, jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy; i dlatego wszystkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych, warujemy”, przy czym, „Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami”. Te słowa potwierdzały fakt przynależności Polski do grupy państw chrześcijańskich, a jednocześnie w prawie pozytywnym ustanowiono wzorzec tolerancji wynikający z chrystianizmu jako prawa naturalnego.

Wypada o tym wspomnieć w związku z jeszcze jedną przypadającą w tym miesiącu rocznicą - 15 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Tenże chrześcijański fundament legł u podstaw i korzeni powołania po II wojnie światowej Wspólnot Europejskich przez Ojców Założycieli, nawet jeśli obecna Unia Europejska, jako ich prawna kontynuacja odeszła od tego ducha.

Jednakże cytując art. 2 Traktatu lizbońskiego: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”, widzimy, jak wiele z tych zasad - może nieco inaczej nazwanych - było zapisanych w naszej Ustawie zasadniczej. Daje to obraz, jak ponadczasowym była dokumentem, i mimo, że nie było Polakom długo cieszyć się nowymi prawami, mogła stanowić wzór dla przyszłych pokoleń.

 

Szanowni Państwo

 

Jeszcze raz pragnę wyrazić słowa uznania i wdzięczności wszystkim, którzy postanowili uczestniczyć w naszym święcie.

Dziękuję kapłanom, mieszkańcom miasta i powiatu, panu posłowi, a na jego ręce Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Markowi Kuchcińskiemu za skierowane do nas słowa, pani senator, pani marszałek, kolegom samorządowcom, państwu radnym z przewodniczącymi rad powiatu i miasta na czele, delegacjom, zaproszonym gościom, pocztom sztandarowym, oddziałom, orkiestrze, chórowi, dzieciom i młodzieży.

Wszystkim obecnym życzę miłego i radosnego świętowania.

Niech się święci Trzeci Maja!

Wirtualny spacer po JDK

 

 

   

 

youtube

 

 

 

JDK Papie

100. URODZINY PAPIEŻA
JANA PAWŁA II - KONCERT

Nasi partnerzy

 http://www.kulturavranov.sk/

 

 

http://www.dklm.sk/

   

bunkier

 

 Jazz Brass

Karta seniora

 

 
 
 
 
 

Terminarz kina JDK "Syrena"

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

  

Informacja o projekcie